آموزش انگلیسی: سلام کردن و معرفی کردن خود

آموزش انگلیسی: سلام کردن و معرفی کردن خود
3.9 از 5 بوسیله 1912 رای
در این مطلب لیستی از عبارات و کلمات کلیدی برای سلام کردن، معرفی کردن خود و بقیه به زبان انگلیسی را می توانید یاد بگیرید.

سلام کردن و معرفی کردن خود

 

برای دیدن کلمات و عبارات کاربردی و مثال های بیشتر برای سلام و احوال پرسی و راحت تر صحبت کردن به زبان انگلیسی، اینجا کلیک کنید.

 

سلام کردن به زبان انگلیسی

 

ساختار یک مکالمه ی معمولی:

A: با "Hi" یا "Hello" شروع میکند و در ادامه سوالی مثل "How are you?" یا "How are things?" می پرسد.

B: با کلمه ای مثل "Fine" پاسخ می دهد و سوالی مشابه از A می پرسد.

A: پاسخ می دهد.

مثال:

A: Hi Suzie. How are you?
B: Fine thanks. And you?
A. Yeah, fine thanks.

"Fine", "Fine, thanks", "ok", "ok thanks" همگی یک معنی می دهند.

"I'm very well, thanks." رسمی تر است.

"Not bad, thanks", "Can't complain." کمی بار معنایی منفی دارند.

 

در شرایط رسمی، بجای سلام همچنین می توانید بگویید "Good morning", "Goof afternoon", "Good evening".

"Good morning" = از صبح تا زمان نهار
"Good afternoon" = بعد از نهار تا حدود ساعت 6 بعد از ظهر
"Good evening" = برا بقیه ی ساعات پس از غروب خورشید
"Good night" = وقتی که کسی را بعد از تاریک شدن هوا ترک می کنید، بجای خداحافظی. و یا هنگامی که می خواهید بخوابید

 

معرفی کردن خودتان به زبان انگلیسی

 

عبارات کلیدی برای معرفی کردن خودتان به زبان انگلیسی

"I'm …" (your first name / first name + surname)(نام کوچکتان / نام+نام خانوادگی)
"My name is …" (your first name / first name + surname)(نام کوچکتان / نام+نام خانوادگی)

در مواقع رسمی، نام و نام خانوادگی خود را بگویید. در مواقع غیر رسمی، تنها نام کوچک کافی است.

در پاسخ به فردی که خودش را معرفی کرده است می توان گفت:

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

Good to meet you.

مثال:

A: Hi, I'm Clare.                                             سلام، من کلیر هستم.
B: Pleased to meet you! I'm David.                   از ملاقات شما خرسندم! من دیوید هستم.

A: Good morning. I'm David Green.                  صبح بخیر. من دیوید گرین هستم.
B: Pleased to meet you. I'm John Harris.           از ملاقاتت خرسندم. من جان هریس هستم.      
A. Good to meet you.                                    از دیدنت خوشبختم.

معرفی افراد دیگر به زبان انگلیسی

 

"This is… (name of your friend)."(نام دوستتان)

حالا درباره ی دوستتان توضیح بدهید.

"He's a friend of mine."              او دوست من است.
"He's a friend of my brother."     او دوست برادرم است.
"He's a colleague."                    او یک همکار است.
"She's my cousin."                    او دخترعمو (دخترخاله/دختردایی/دخترعمه) ی من است.

مثال:

A: "John, this is Paul. He's a friend of mine."            جان، این پائول است. او دوست من است
B: "Hi Paul. Nice to meet you."                                  سلام پائول. از ملاقاتت خوشبختم
Paul: "Good to meet you John."                                 از ملاقاتت خوشبختم جان

Deborah: "This is Sally. She's my cousin."    این سالی است. او دخترعموی من است
B: "Hi Sally. Pleased to meet you."                سلام سالی. از ملاقاتت خوشبختم
Sally: "Pleased to meet you too."                               من هم از ملاقاتت خوشبختم

تمرین:

  1. به سوالات چند گزینه ای پاسخ دهید و سپس پاسخ خود را از پایین صفحه چک کنید.

 

1. You see a friend and say ''Hi! __ are you?''

 How

 What

 Where

2. You can also say, ''How are you __?''

 being

 doing

 getting

3. Another way to ask this is, ''How are __?''

 all

 everything

 things

4. Another alternative is to ask, ''How's it __?''

 doing

 going

 living

5. If you want to ask your friend what they have done recently, you can ask:

What are you doing?

What have you been up to?

What did you do?

6. You meet an acquaintance (someone you know a little, but not well). You know her son (James) is at university, so you ask her, ''How is James __ on?''

 doing

 getting

 living

7. Someone asks you, ''How are you doing?'' and you can reply:

Yeah, great thanks!

Yeah, lovely thanks!

Yeah, many thanks!

8. If someone asks you how you are, and things aren't very good, you can say: ''Can't __''

 argue

 complain

 worry

9. Someone asks you what you have been up to. You don't want to give a long answer, so you say:

I can't talk now!

Lots and lots!

Oh, this and that!

10. Another way to not give lots of information and details if someone asks you what you have been up to is:

Boh!

Oh, I can't remember!

Oh, the usual!

 

 

  1. برای تقویت مهارت اسپیکینگ و لیسنینگ خود، به فایل های صوتی زیر گوش داده و سعی کنید آن ها را بنویسید. سپس پاسخ خود را از پایین صفحه چک کنید.

conversation 1

conversation 2

conversation 3

conversation 4

conversation 5

پاسخ ها:

تمرین 1:

'How are you'' is a very common way to say hello.

How are you doing? = How are you?

How are things? = How are you? (Don't forget: ''everything'' is a singular noun. You can say ''How is everything?'

فراموش نکنید که everything یک اسم مفرد است.

How's it going? = How are things?

What have you been up to? = What have you been doing recently?

How is X getting on? = How is X progressing? You can also ask ''How are you getting on ... (with your new job, etc)

'Great'' or ''Really well'' are alternatives to ''Fine thanks''.

Can't complain = Not great, but not terrible.                              نه خوب و نه بد

'This and that'' is a vague way to say ''nothing very interesting''.  برای اینکه بگویید اتفاق چندان جالبی نیفتاده است

You can say ''the usual'' to mean everyday life (i.e. not very interesting to tell someone about).  همان اتفاقات همیشگی. اتفاقاتی که برای تعریف کردن جالب نیستند

 

تمرین 2:

 

1.

Hey Clare!                                                                   سلام کلیر
Hi! How are you?                                                         سلام. حالت چطوره؟
Great thanks. You?                                                       عالی، ممنون. تو چطور؟

2.

Hi! How are you?                                                         سلام! حالت چطوره؟
I'm fine thanks. And you?                                             من خوبم ممنون. تو چطوری؟
Yeah, I'm fine.                                                              من خوبم

3.

Peter?                                                                           پیتر؟
Hey! How's it going?                                                    سلام! اوضاع چطوره؟
Yeah, great.                                                                  عالی

4.

Hi. How are you?                                                         سلام. حالت چطوره؟
Mmm, not bad thanks. What about yourself?                  بد نیستم، ممنون. تو چطوری؟
Yeah, can't complain.                                                    شکایتی نمیتونم بکنم

5.

Good morning Clare. How are you?                               صبح بخیر کلیر. حالت چطوره؟
I'm very well thank you, Mr Jones. How are you?           خیلی خوب، ممنون آقای جونز. حال شما چطوره؟
Yes, very well…"]                                                        بله، خیلی خوب

 

 

با عضویت در کانال رسمی گروه زبان اهورا از آخرین مطالب در سریع‌ترین زمان مطلع شوید

 

نظرات خود را بیان کنید

jjjn

عالی بود ولی چند تا سوال دارم ای کاش یه راه ارتباطی قرار میدادید

  4 4 ارسال پاسخ

jimi

عالی بود ولی چند تا سوال دارم ای کاش یه راه ارتباطی قرار میدادید

  2 4 ارسال پاسخ

jimi

عالی بود ولی چند تا سوال دارم ای کاش یه راه ارتباطی قرار میدادید

  6 5 ارسال پاسخ

لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...