مراحل ابتدایی برای شروع ترجمه

پنج شنبه 04 آذر 1395

درعصر کنونی که عصرتبادل اطلاعات است و فرهنگ و دانش بشری روز به روز گسترش می یابد، بیش ازهر زمان دیگر به مترجمان کارآمد و زبده نیازمندیم؛ زیرا اگر در انتقال فرهنگ و هنر و دستاوردهای جدید علمی و فنی دیگرکشورها، که جز از طریق ترجمه میسر نیست ، لحظه ای غفلت کنیم از قافله ی پیشرفت و تمدن عقب خواهیم ماند. بیشتر بخوانید...>>

لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...