آموزش انگلیسی: حروف تعریف معرفه و نکره در انگلیسی

آموزش انگلیسی: حروف تعریف معرفه و نکره در انگلیسی
3.7 از 5 بوسیله 371 رای
حتما تا به حال خیلی راجع به حروف تعریف و گیج کننده بودن آنها شنیدید! اصلا نگران نباشید با یادگیری چند قانون ساده میتوانید به راحتی و بدون غلط از این حروف استفاده کنید.

"A/an"و "The" دو حرف تعريف انگليسي هستند. براي استفاده از اين حروف قوانيني وجود دارد كه شما بايد از آنها پيروي كنيد ولي قبل از آن بايد بدانيد در حال استفاده از چه نوع اسمي هستيد.

قانون گرامري اول:

وقتي اسمي مفرد و قابل شمارش داريد حتما بايد از يكي از حروف تعريف نيز استفاده كنيد. ما نميتوانيم از عبارت "Please pass-           

  -me pen" استفاده كنيم بلكه عبارات زير صحيح هستند؛

 "please pass me the pen"

آن مداد را به من بده.

 "please pass me a pen"

يك مداد به من بده.

"please pass me your pen"

مدادت را به من بده.

همچنين اسامي غير قابل شمارش نيز در انگليسي وجود دارد از جمله اسم ها و مفاهيم انتزاعي مثل خوشحالي، زندگي و (life,  happiness ,...)   تا اسم اجسام مانند قهوه، چوب و... (coffee, wood,...)

قانون گرامري دوم

اسامي غيرقابل شمارش از حروف تعريف "a" يا "an" استفاده نميكنند. براي مثال كلمه "advice" به معني توصيه يا نصحيت كلمه اي غير قابل شمارش است پس شما نميتوانيد بگوييد:

"he gave me an advice"

بلكه بايد از جملاتي مانند اين استفاده كنيد:

"he gave me some advice"

 

"he gave me a piece ofadvice".

او مرا نصيحت كرد

بعضي از اسامي ميتوانند هم قابل شمارش باشند هم غير قابل شمارش مانند:

كلمه :"coffe" وقتي كلمه را به تنهايي استفاده ميكنيم اشاره به محصول قهوه داريم ولي براي در خواست يك فنجان قهوه متوانيم از  "a coffee" استفاده كنيم.

قانون گرامري سوم

شما ميتوانيد از "the"  براي اشاره به چيزي خاص استفاده كنيد  تا يك كلمه ي كلي و نكره، تبديل به يك كلمه ي شناس يا معرفه شود. the براي هر نوع از اسمي استفاده ميشود (مفرد، جمع، قابل شمارش، غير قابل شمارش) 

"Please pass me a pen"

لطفا يك مداد به من بده_ منظور هر گونه مدادي است.

 "Please pass me the pen"

لطفا آن مداد را به من بده._ آن مدادي كه هردو ميبينيم.

"Children grow up quickly"

بچه ها زود بزرگ ميشوند_ كلا همه ي بچه ها منظور است

 "The children I know grow up quickly"

آن بچه هايي كه من ميشناسم سريع بزرگ ميشوند._نه همه ي بچه ها، فقط آنهايي كه من ميشناسم.

"Poetry can be beautiful."

شعر ميتواند بسيار زيبا باشد_ شعر به صورت كلي

 "The poetry of Hopkins is beautiful"

شعرهاي هاپكينز زيبا است._ در اينجا فقط شعرهاي هاپكينز مد نظر است.

كاربردهاي ديگر حروف تعريف

Here are some more rules for when we use English articles "a/an" and "the" – or when we omit the article:

در اينجا قوانين بيشتري براي استفاده ي حروف تعريف انگليسي در را براي شما آورده ايم؛ توجه داشته باشيد كه بعضي اوقات حروف تعريف به كلي حذف ميشوند

 

Rivers, mountain ranges, seas, oceans and geographic areas all use 'the'.

ما براي اسامي رودخانه ها، رشته كوه ها، اقيانوس ها و مناطق جغرافيايي از حرف تعريف "the" استفاده ميكنيم. براي مثال :

  "The Thames", "The Alps", "The Atlantic Ocean", "The Middle East".

تامس، الپ، اقيانوس اطلس، آسياي ميانه

اسامي كه از آنها فقط يكي وجود دارد نيز حرف تعريف "the" ميگيرند. مثال:

 "the sun", "the moon".

ماه و خورشيد

Some institutional buildings don't have an article if you visit them for the reason these buildings exist. But if you go to the building for another reason, you must use 'the'.

اگر شما بدون دليل وارد يك ساختمان اداري و خاص شويد؛ هيچگونه حرف تعريفي نميگيرند اما اگر براي دليل خاصي وارد اين ساختمان ها شويد حتما بايد از "the" استفاده كنيد.

"Her husband is in prison." (He's a prisoner.)

شوهرش در زندان است. (او زنداني است)

 "She goes to the prison to see him once a month."

اون ماهي يك بار به زندان ميرود تا شوهرش را ببيند.

"My son is in school." (He's a student.)

پسرم مدرسه است. (او يك دانش آموز است)

 "I'm going to the school to see the head master."

من به مدرسه ميروم تا مدير را ببينم.

"She's in hospital at the moment." (She's ill.)

او الان در بيمارستان است. (او بيمار است.)

 "Her husband goes to the hospital to see her every afternoon."

شوهرش هر روز بعدازظهر به بيمارستان ميرود تا اورا ببيند.

آلات موسيقي نيز به حرف تعريف "the" نياز دارند.

 "She plays the piano."

او پيانو ميزند

ورزش ها نيازي به "the" ندارند

"He plays football."

او فوتبال بازي ميكند

بيماري ها نيازي به حروف تعريف ندارند.

 "He's got appendicitis."

او آپانديس دارد.

اما براي سردرد و سرماخوردگي از حرف تعريف "a" بازي ميكنيم.

 But we say "a cold" and "a headache".

براي مشاغل از a/an استفاده ميكنيم

"I'm a teacher."

كشورها

ما براي كشورهايي كه مفرد هستند از حروف تعريف استفاده نميكنيم.

 "He lives in England."

او در انگلستان زندگي ميكند.

اما اگر نام كشور جمع است از حرف تعريف the استفاده ميكنيم.

"The Netherlands", "The United States of America".

هلند، ايالات متحد آمريكا

شهرها، قاره ها و خيابان ها احتياجي به حروف تعريف ندارند.

"Africa", "New York", "Church Street"

افريقا، نيويورك، خيابان چرچ

تئاترها سينماها و هتل ها حرف تعريف the ميگيرند.

"The Odeon", "The Almeira", "The Hilton"

اُدن، الميرا، هيلتون

كلمه هاي مخفف از حرف تعريف the استفاده ميكنند.

"the UN", "the USA", "the IMF".

ما قبل از كلاس هاي مختلف اجتماعي نيز حرف تعريف the را استفاده ميكنيم.

 "the rich", "the poor", "the British".

آزمون:

 

1. A famous detective and his deputy were walking in __ forest.

a)       a

b)      the

        c)       -

2. __ forest was dark and a little bit frightening.

a)       A

b)      The

        c)       -

3. Soon it began to get dark. But luckily they had __ tent with them.

a)       the

        b)      -

c)       a

4. They decided to stay __ night.

        a)       -

b)      a

c)       the

5. They put up their tent under __ stars and went to sleep.

a)       the

b)      a

        c)       -

6. Then, in the middle of the night, there was __ loud noise.

a)       the

b)      a

        c)       -

7. __ detective woke up.

a)       A

        b)      -

c)       The

8. He looked up at __ sky.

a)       A

b)      The

         c)       -

9. Then he woke up __ deputy and asked, ''What can you see?''

a)       a

        b)      -

c)       the

10. The deputy replied, ''I see millions and millions of __ stars.''

a)       the

b)      a

        c)       -

11. The detective asked, ''And what is your __ opinion about that?''

       a)       -

b)      a

c)       the

12. The deputy replied, 'Well, if there are millions of stars, and if even a few of those have __ planets, ''

a)       the

        b)      -

c)       a 

13. ''It’s quite likely there are some planets like __ Earth out there.''

a)       The

b)      a

        c)       -

14. ''If there are __ few planets like Earth out there,''

a)       a

b)      the

        c)       -

15. ''there might also be __ life.''

        a)       -

b)      a

c)       the

16. The detective replied, ''You idiot! It means that somebody stole __ tent.''

a)       a

        b)      -

c)       the

پاسخ ها:

1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.B 7.C 8.B 9.C 10.C 11.A 12.B 13.C 14.A 15.A  16.C

 

 

 

با عضویت در کانال رسمی گروه زبان اهورا از آخرین مطالب در سریع‌ترین زمان مطلع شوید.

 

نظرات خود را بیان کنید

لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...