لیست نویسندگان وب سایت گروه زبان اهورا


محمد محمودی

محمد محمودی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


سعیده حاجی‌پور


کیمیا عسکریان

کیمیا عسکریان

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


گروه زبان اهورا

گروه زبان اهورا

اولین و تخصصی ترین مرجع کنکور سراسری منحصرا زبان در کشور


شیرین شکراللهی

شیرین شکراللهی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


مهدی زنگنه


مهنا هویدا

مهنا هویدا

لیسانس زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران


محمد محمودی

محمد محمودی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


فاطمه رمضان‌زاده

فاطمه رمضان‌زاده

لیسانس زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران


سعید منصوری

سعید منصوری

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


هانیه توانا


Amin Samipour

Amin Samipour


سمانه رضایی

سمانه رضایی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


کیانا محسنی

کیانا محسنی

دانشجوی زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه شهید بهشتی


مرضیه ناصرخانی

مرضیه ناصرخانی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


محمدحسین اقبالی

محمدحسین اقبالی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


سارا امامی

سارا امامی

دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی


هانیه سیلانی

هانیه سیلانی

لیسانس زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی


فائزه شفیعی

فائزه شفیعی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی


لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...